Filecoin thiên tài máy tính là Founder

Filecoin là shitcoin có mức độ rủi ro giống như Luna, tức là có thể sập về $0. Rủi ro cao, lợi nhuận lớn mà. Mình xin nhắc lại 1 lần nữa là những coin mà mình đầu cơ đều là shitcoins tệ hại nhất và có thể sập về $0 bất cứ lúc nào. … Đọc tiếp Filecoin thiên tài máy tính là Founder