Học Trade

trade btc

🎶 Không lòng vòng anh như Hải Phòng … toàn bộ hệ thống Trade của mình là dựa trên phân tích CÁ … các phương pháp phân tích kỹ thuật cũng chỉ để nhằm mục đích muốn biết CÁ sẽ kill Long hay Short … Kill như thế nào … Vào lệnh điểm nào thì có thể bám vây, ăn theo CÁ …

Mình dạy Trade Online 1:1 trực tiếp qua Zoom…

Khoá học Trade sẽ chỉ bạn cách Trade theo CÁ …

Thời gian học: Chúng ta sẽ sắp xếp giờ học nào mà cả mình và bạn cùng rảnh á. Mình đã dạy các học trò sống bên Ý, Nhật, Mỹ … nên bạn có thể yên tâm là dù bạn ở nước nào thì cũng OK hết ..

Trung bình học viên sẽ tốn 1-2 tháng là học xong khoá học Trade. Chị Mai Italy học 1 tháng là xong…

Nếu bạn muốn học thì liên lạc mình nhé…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *