Học Trade

trade btc

🎶 Không lòng vòng anh như Hải Phòng … toàn bộ hệ thống Trade của mình là dựa trên phân tích CÁ … các phương pháp phân tích kỹ thuật cũng chỉ để nhằm mục đích muốn biết CÁ sẽ kill Long hay Short … Kill như thế nào … Vào lệnh điểm nào thì có thể bám vây, ăn theo CÁ …

Mình dạy Trade Online 1:1 trực tiếp qua Zoom…

Khoá học Trade sẽ chỉ bạn cách Trade theo CÁ …

Thời gian học: Chúng ta sẽ sắp xếp giờ học nào mà cả mình và bạn cùng rảnh á. Mình đã dạy các học trò sống bên Ý, Nhật, Mỹ … nên bạn có thể yên tâm là dù bạn ở nước nào thì cũng OK hết ..

Trung bình học viên sẽ tốn 1-2 tháng là học xong khoá học Trade. Chị Mai Italy học 1 tháng là xong…

Nếu bạn muốn học thì liên lạc mình nhé…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.